เผยวิธีจัดการกับสุนัขจรจัด!! ที่พ่อหลวงทำในโครงการพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัด ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน!!

0
4866

ในพระมหากรุณาธิคุณอันแผ่ไพศาลของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ยังปลาบปลื้มใจสู่เหล่าประชาราษฎร์และส่งผลให้รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แต่ไม่เพียงเท่านั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ยังเป็นกษัตริย์ผู้มีเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาแม้แต่กับสัตว์ทั้งหลาย โดยเฉพาะกบสุนัขดังจะเห็นได้จาก “คุณทองแดง” สุนัขทรงเลี้ยงที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระเมตตาต่อสุนัขตัวอื่นๆ ที่ไม่ใช่สุนัขทรงเลี้ยงดังจะเห็นได้จากทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้ง “ศูนย์รักสุนัขหัวหิน” ขึ้นตามพระราชประสงค์เพื่อช่วยเหลือดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพสุนัขจรจัด

 

และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีต่อสุนัขจรจัดทั้งหลายวันนี้เราจึงขอรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ “ศูนย์รักษสุถนัขหัวหิน” มาไว้ ณ ที่นี้ ศูนย์รักสุนัขหัวหินโครงการในพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9

ศูนย์รักสุนัขหัวหินเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และได้พระราชทานเงินจากการจำหน่ายเสื้อคุณทองแดงจำนวน 4,000,000 บาท เป็นงบประมาณการก่อสร้างศูนย์รักษ์สุนัขในเบื้องต้น โดยศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินตั้งอยู่ บริเวณวัดเขาอิติสุขโต ถนนหัวหิน หนองพลับ มีเนื้อที่ 22 ไร่เศษ ซึ่งวัดเขาอิติสุขโตเป็นผู้มอบพื้นที่ให้ มีจุดประสงค์ในการก่อตั้งโครงการคือเพื่อจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับสุนัขจรจัดในหัวหิน โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวอย่างบริเวณชายหาดและแหล่งชุมชน

 

ซึ่งปัจจุบันการดูแลศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินจะเป็นหน้าที่ของกองสาธารณสุนัขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งได้ตั้งงบประมาณเป็นเงินสนับสนุนเป็นค่าอาหาร เวชภัณฑ์ ค่าจ้างบุคลากร ฯลฯ

ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินจะดำเนินการในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือและควบคุมปริมาณของสุนัขจรจัดในเขตพื้นที่ อ.หัวหิน และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นสุนัขที่ทางศูนย์ได้รับหมายคำร้องจากคนในพื้นที่ให้ไปรับมาดูแลจากสถานที่ต่างๆ เช่นโรงเรียน ตลาด วัด ฯลฯ โดยการดูแลนั้นจะทำแบบครบวงจรคือ เมื่อรับสุนัขเข้ามาในโครงการขั้นตอนแรกจะมีการตรวจเช็คสุขภาพ รักษาโรคต่างๆ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคทำหมัน จากนั้นจึงนำสุนัขไปปรับพฤติกรรม และดูแลสุขภาพให้สมบูรณ์ขึ้นด้วยการให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสำหรับสุนัข เมื่อสุนัขมีความพร้อมแล้วจึงนำไปอยู่รวมกับสุนัขตัวอื่นๆในศูนย์

และเพื่อให้ก้าวสู่ความเป็นศูนย์รักสุนัขครบวงจร ในอนาคตก็จะมีโครงการที่จะทำ ฌาปนกิจสุนัข มีเตาเผาสำเร็จรูปของศูนย์เอง เมื่อสุนัขตายก็จะนิมนต์พระมาสวดทำพิธีให้ โดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปมาใช้บริการได้ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่จะจัดทำไบโอแก๊สจากมูลสุนัขเพื่อให้กระบวนการต่างๆครบวงจรมากขึ้น ทุกวันนี้เทศบาลหลายแห่งก็มาดูงานเพื่อไปปรับใช้ต่างกันออกไป เช่นเทศบาลภูเก็ตที่มีการบริหารจัดการลักษณะคล้ายๆกัน เพียงแต่ให้วัดเป็นผู้จัดการสุนัข

บรรยากาศภายในศูนย์สุนัขหัวหิน เมื่อก้าวผ่านประตูรั้วเข้ามา สิ่งแรกที่ทุกคนจะเห็นและต้องสะดุดตาก็คือรูปปั้นคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงที่ตั้งอยู่หน้าอาคารเรือนไทยจุดชมวิวใจกลางของศูนย์ซึ่งโดยรอบจะรายล้อมไปด้วยอาคารของสุนัขในโซนต่างๆ

โดยเริ่มตั้งแต่โซนแรกรับ โซนต่อมาคืออาคารกายภาพและธาราบำบัด ที่อยู่ติดกับโซนพาราซอนหรือกรงสุนัขที่รอคอยบ้านใหม่ จากนั้นในบริเวณใกล้กันก็จะได้เห็นกรงของสุนัขที่สามารถให้เลือดได้ ส่วนบริเวณพื้นที่ที่เหลือจะเป็นคอกสุนัขขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยสุนัขเพศผู้และเมีย อยู่ร่วมกันในคอกอย่างเป็นธรรมชาติในบรรยากาศร่มรื่นพร้อมๆกับเสียงเห่าสุนัขที่ดังขึ้นต้อนรับผู้เข้ามาเยือนอยู่ตลอดเวลา

ธนาคารเลือดจากน้องหมาจร เพื่อช่วยเพื่อนๆหมาตัวอื่นๆ ผศ.นสพ.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวหิน ได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง รพ.สัตว์เกษตร หัวหินและศูนย์รักษ์สุนัขว่าเพื่อดูแลสุขภาพของสุนัขภายในศูนย์ ทางรพ.สัตว์เกษตรหัวหิน จึงได้เข้ามาร่วมมือในการดูแลสุนัขในศูนย์ เริ่มตั้งแต่เข้าไปดูสุขภาพสุนัขทั้งการฉีดวัคซีนทำหมันรักษาโรคต่างๆหรือกระทั่งสุนัขที่ได้รับอุบัติเหตุหรือกัดกันในคอก โดยจัดทีมสัตวแพทย์เข้าไปดูแลทุกสัปดาห์ ทั้งยังฝังไมโครชิพให้กับสุนัขที่ให้เลือดและดูแล รวมไปแถึงมีผู้มาใช้บริการธาราบำบัดด้วย

 

อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือโครงการสุนัขให้เลือด ที่คัดสุนัขจรจัดที่แข็งแรงมาเจาะเลือดดูว่าจะสามารถให้เลือดได้ไหม ซึ่งหากสุนัขเหล่านี้ผ่านการคัดแล้วว่าไม่ติดโรคไม่เป็นพยาธิและเกล็ดเลือดไม่จาง จึงจะสามารถให้เลือดได้ก่อนจะส่งกลับมาที่โรงพยาบาลเพื่อสกัดเป็นผลิตภัณฑ์ให้เลือดต่างๆ หรือนำไปช่วยเหลือสุนัขตัวอื่นๆต่อไป ซึ่งด้วยความที่เป็ยสุนัขจรจัดทำให้สุขภาพของสุนัขเหล่านี้ไม่ดีมากนัก ซึ่งปัจจุบันจึงมีสุนัขที่ให้เลือดได้เพียง 50 ตัวจากพันกว่าตัวถือได้ว่ามีจำนวนไม่มาก ให้เลือดได้เพียง 3 เดือนต่อหนึ่งครั้งเท่านั้นซึ่งก็หวังว่าในอนาคตจะมีสุนัขที่ให้เลือดได้มากขึ้น

“โดยจุดเริ่มต้นของโครงการธนาคารเลือดนั้น มาจาการที่ต้องการจะแสดงให้เห็นว่าสุนัขจรจัดเหล่านี้ที่ใครเห็นว่าไม่มีคุณค่า ก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ โดยเริ่มโครงการมาแล้วเกือบ 2 ปี ที่ผ่านมาเลือดของสุนัขเหล่านี้ได้ช่วยเหลือสุนัขที่มีเจ้าของในโรงพยาบาลสัตว์ เกษตรหัวหินไปแล้วกว่าหลายตัว อาจจะด้วยการผ่าตัดหรือรักษาโรคต่างๆ เนื่องจากเลือดสุนัขจริงๆ แล้วขาดแคลนอยู่มากเจ้าของสุนัขที่ได้รับเลือดเมื่อทราบว่าเลือดของสุนัขจรจัดนั้นมาช่วยสุนัขของเขาได้ก็ต่างประทับใจ และรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงริเริ่มมูลนิธิศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน บ้านของสุนัขเหล่านี้อีกด้วย” ผศ.นสพ.คงศักดิ์ ได้กล่าว

ทั้งนี้นอกจากศูนย์รักษ์สุนัขหัวหินจะเป็นสถานที่ที่ช่วยเหลือ ดูแลรักษาและฟื้นฟูสุขภาพสุนัขจรจัดแล้วในปัจจุบันเพื่อเป็นการรำลึกถึงความจงรักภักดีของคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้จากไปแล้วทางสำนักพระราชวังได้นำกระดูก “คุณทองแดง” บรรจุที่อนุสาวรีย์คุณทองแดงที่ศูนย์รักสุนัขหัวหิน สำหรับอนุสาวรีย์คุณทองแดงแห่งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงพระสุหร่ายเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

สำหรับประวัติโดยสังเขปของคุณทองแดงคือเป็นลูของแดง สุนัขจรจัดบริเวณซอยแพทย์พัฒนา ถนนพระราม 9 โดยได้รับพระเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงนำมาเลี้ยงหลังจากเสด็จฯไปทรงเปิดศูนย์การแพทย์พระราม 9 และนายแพทย์คนหนึ่งนำคุณทองแดงมาทูลเกล้าฯ ถวายให้ทอดพระเนตรนับแต่นั้นคุณทองแดงก็เป็นสุนัขทรงเลี้ยงที่ติดตามถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทุกครั้ง ไม่ว่าเสด็จฯไป ณ ที่แห่งใด ได้เข้าเฝ้าฯถวายตัวเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2541 ขณะมีอายุได้ 5 สัปดาห์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก dogilike