“ใช้ประหยัดหน่อยนะ เงินนี้เป็นของทองแดงเขา” ย้อนเรื่องราวเมื่อครั้ง ในหลวง ร.9 พระราชทานเงินจากกองทุนคุณทองแดง

0
4310

เป็นเวลาเนิ่นนานถึง 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานอย่างหนักเพื่อประโยชน์สุดของพสกนิกกรปวงชนชาวไทย นำพาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมาสู่ราษฏร ซึ่งตลอดช่วงเวลาเหล่านั้นก็ได้เกิดเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระองค์รวมถึงเรื่องราวต่างๆ ภายในวัง อันเป็นเรื่องราวที่น่ารักชวนยิ้ม และนำความปลาบปลื้มยินดีมาสู่ผู้ที่ได้ยินได้ฟัง

และหนึ่งในเรื่องราวเหล่านั้น ก็คือเรื่องของคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง ที่ผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า Bhatdhitathika Bhatdha ได้หยิบยกเนื้อหาจาก “เรื่องเล่าจากในวัง” มาเผยแพร่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2559 กล่าวถึงเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานเงินจากกองทุนคุณทองแดง ที่ได้จากการจำหน่ายเสื้อคุณทองแดง นำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ไว้ใช้ในห้องสัตว์ป่วยฉุกเฉินและวิกฤตที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ รวมถึงทำโครงการวิจัยโรคในสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัข หรือแมวซึ่งไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรงทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า

“จะใช้เงินเท่าไหร่ก็บอก แต่ต้องประหยัดนะ เพราะเงินนี้เป็นของทองแดงเขา” พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินจากกองทุนคุณทองแดงที่ได้จากการจำหน่ายเสื้อคุณทองแดงเพื่อให้คุณทองแดงได้ช่วยเหลือเพื่อนๆ โดยจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ไว้ใช้ในห้องสัตว์ป่วยฉุกเฉินและวิกฤติที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำโครงการวิจัยโรคในสัตว์เลี้ยง เช่นสุนัขและแมว ซึ่งไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง

ผมจำได้ว่า ตอนนั้นพระองค์ท่านรับสั่งว่า “อธิการบดีเป็นหัวหน้าโครงการนะ จะใช้เงินเท่าไหร่ก็บอก แต่ต้องประหยัดนะ เพราะเงินนี้เป็นของทองแดงเขา และเป็นการศึกษาวิจัยด้วย จะได้เป็นต้นแบบไปใช้” ทรงพระราชทานเงินอีกส่วนหนึ่งจัดตั้งกองทุนรักษาสัตว์ป่วย อนาถาที่เจ้าของไม่มีเงินรักษา

โดยเฉพาะ “สระสุวรรณชาด” พระองค์ท่านรับสั่งว่า “คุณทองแดงมีเงินเยอะ น่าจะให้เพื่อนคุณทองแดงได้มีโอกาสรักษาด้วยวารีบำบัดบ้าง มีรับสั่งให้จัดสร้างขึ้นที่โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” (รศ.ดร.วิโรต อิ่มพิทักษ์)

พระบาทสมพระเจ้าอยู่หัวทรง ยกย่องว่า คุณทองแดงเป็นสุนัขที่มีความกตัญญูรู้คุณ มีสัมมาคารวะกิริยามารยาทเรียบร้อย เจียมเนื้อเจียมตัว รู้จักที่ต่ำที่สูง เวลาเฝ้าจะนั่งต่ำกว่าเสมอ แม้จะทรงดึงตัวขึ้นมากอด คุณทองแดงก็จะทรุดตัวลงหมอบกับพื้น และทำหูลู่อย่างนอบน้อม คล้ายๆ กับแสดงว่าไม่อาจเอื้อม โดยเฉพาะเกี่ยวกับความกตัญญูรู้คุณของคุณทองแดงที่มีต่อ “แม่มะลิ” ที่ “ผิดกับคนอื่นที่กลายมาเป็นคนสำคัญแล้วมักจะลืมตัว และดูหมิ่นผู้ที่มีพระคุณที่เป็นคนต่ำต้อย” คุณทองแดงสิ้นลมหายใจอย่างสงบ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 23.10 น. ณวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคิรีขันธ์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก เรื่องเล่าจากในวัง / Bhatdhitathika Bhatdha