เปิดโผ่ล!! 10 อันดับ “อาชีพที่รวยที่สุดในประเทศไทย” มีลูกมีหลานส่งเรียนเลยรวยแน่นอน!!

0
9780

พาส่อง 10 อันดับ “อาชีพที่รวยที่สุดในประเทศไทย” โดยจากการเปิดเผยข้อมูลของ นายบุญเลิศ ธีระตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยข้อมูลจากการสำรวจข้อมูลอาชีพที่ทำรายได้สูงสุดในประเทศไทย ประกอบด้วย 15 อาชีพดังนี้

อันดับ 10 ผู้จัดการฝ่ายบริหาร มีรายได้ 152,000 บาท/เดือน

อันดับ 9 ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มีรายได้ 153,000 บาท/เดือน

อันดับ 8 วิศวกรเหมืองแร่ มีรายได้ 235,000 บาท/เดือน

อันดับ 7 อาชีพนักบิน มีรายได้ 241,000 บาท/เดือน

อันดับ 6 ผู้จัดการฝ่ายการก่อสร้าง มีรายได้ 250,000 บาท/เดือน

อันดับ 5 ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีรายได้ 325,000 บาท/เดือน

อันดับ 4 ผู้จัดการโรงงานควบคุมสายการผลิต มีรายได้ 340,000 บาท/เดือน

อันดับ 3 ผู้อำนวยการโครงการ มีรายได้ 396,000 บาท/เดือน

อันดับ 2 ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายขายและการตลาด มีรายได้ 420,000 บาท/เดือน

อันดับ 1 ผู้บริหารฝ่ายการเงินและการธนาคาร มีรายได้ 463,000 บาท/เดือน

ขอขอบคุณที่มา doi.co.th